kí tự   XÔNG TRẦM   kí tự   Bộ đốt trầm hương
1
Xông trầm nắp đồng hoa cúc

Xông trầm nắp đồng hoa cúc

(Mã hàng: XT064)

Còn hàng

250.000 VNĐ

Xông trầm nắp đồng trạm rồng

Xông trầm nắp đồng trạm rồng

(Mã hàng: XT065)

Còn hàng

300.000 VNĐ

Xông trầm bát gỗ hương to

Xông trầm bát gỗ hương to

(Mã hàng: XT082)

Còn hàng

500.000 VNĐ

Xông trầm bát gỗ nắp đồng

Xông trầm bát gỗ nắp đồng

(Mã hàng: XT061)

Còn hàng

350.000 VNĐ

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ nhỏ C8

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ nhỏ C8

(Mã hàng: XT037)

Còn hàng

200.000 VNĐ

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ trung C22

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ trung C22

(Mã hàng: XT038)

Còn hàng

350.000 VNĐ

Ống gỗ đựng nhang 20g

Ống gỗ đựng nhang 20g

(Mã hàng: XT023)

Còn hàng

100.000 VNĐ

Ống gỗ đựng nhang 10g

Ống gỗ đựng nhang 10g

(Mã hàng: XT022)

Còn hàng

80.000 VNĐ

Hộp gỗ đựng nhang ống loại nhỏ

Hộp gỗ đựng nhang ống loại nhỏ

(Mã hàng: XT021)

Còn hàng

170.000 VNĐ

Hộp gỗ đựng nhang ống loại to

Hộp gỗ đựng nhang ống loại to

(Mã hàng: XT020)

Còn hàng

295.000 VNĐ

Máng dài

Máng dài

(Mã hàng: XT018)

Còn hàng

75.000 VNĐ

Máng ngắn

Máng ngắn

(Mã hàng: XT019)

Còn hàng

55.000 VNĐ

Xông trầm bát gỗ hoa sen nhỏ

Xông trầm bát gỗ hoa sen nhỏ

(Mã hàng: XT011)

Còn hàng

400.000 VNĐ

Xông trầm hình tháp bằng sứ

Xông trầm hình tháp bằng sứ

(Mã hàng: XT013)

Còn hàng

950.000 VNĐ

Đĩa đỉnh nhang vòng

Đĩa đỉnh nhang vòng

(Mã hàng: XT025)

Còn hàng

550.000 VNĐ

Xông trầm bàn tay Phật cỡ trung

Xông trầm bàn tay Phật cỡ trung

(Mã hàng: XT009)

Còn hàng

650.000 VNĐ

Xông trầm đốt nhang không tăm bằng gỗ

Xông trầm đốt nhang không tăm bằng gỗ

(Mã hàng: XT016)

Còn hàng

1.100.000 VNĐ

Xông trầm hình lá

Xông trầm hình lá

(Mã hàng: XT015)

Còn hàng

800.000 VNĐ

Xông trầm Nam quốc màu xanh

Xông trầm Nam quốc màu xanh

(Mã hàng: XT004)

Còn hàng

1.350.000 VNĐ

Xông trầm Quả táo

Xông trầm Quả táo

(Mã hàng: XT002)

Còn hàng

500.000 VNĐ