kí tự   SẢN PHẨM TRẦM HƯƠNG KHÁC
Combo bộ quà tặng trầm hương 2020

Combo bộ quà tặng trầm hương 2020

(Mã hàng: HQT012)

Còn hàng

1.800.000 VNĐ

Hộp quà tặng sánh tăm K7 C6.8

Hộp quà tặng sánh tăm K7 C6.8

(Mã hàng: HQT11)

Còn hàng

750.000 VNĐ

Di lặc sứ trắng

Di lặc sứ trắng

(Mã hàng: AC009)

Còn hàng

1.250.000 VNĐ

Ngựa phi men xanh

Ngựa phi men xanh

(Mã hàng: AC019)

Còn hàng

2.250.000 VNĐ

Ngựa phi kéo củ cải

Ngựa phi kéo củ cải

(Mã hàng: AC020)

Còn hàng

1.250.000 VNĐ

Bộ ấm pha trà tây du ký

Bộ ấm pha trà tây du ký

(Mã hàng: AC010)

Còn hàng

Liên Hệ

Rượu kỳ nam 300ml

Rượu kỳ nam 300ml

(Mã hàng: RT004)

Còn hàng

Liên Hệ

Chú tiểu cao sơn

Chú tiểu cao sơn

(Mã hàng: AC012)

Còn hàng

900.000 VNĐ

Rồng gốm đen

Rồng gốm đen

(Mã hàng: AC014)

Còn hàng

750.000 VNĐ

Bộ men trắng như ý

Bộ men trắng như ý

(Mã hàng: AC004)

Còn hàng

1.200.000 VNĐ

Bộ ấm chén cá chép hoa sen

Bộ ấm chén cá chép hoa sen

(Mã hàng: AC007)

Còn hàng

1.050.000 VNĐ

Bộ ấm chén đàn voi chữ

Bộ ấm chén đàn voi chữ

(Mã hàng: AC021)

Còn hàng

1.650.000 VNĐ

Bộ ấm chén Ngựa phi men xanh

Bộ ấm chén Ngựa phi men xanh

(Mã hàng: AC019)

Còn hàng

2.250.000 VNĐ

Bộ ấm chén Kỳ lân trắng

Bộ ấm chén Kỳ lân trắng

(Mã hàng: AC008)

Còn hàng

1.250.000 VNĐ

Bộ ấm chén rồng đất

Bộ ấm chén rồng đất

(Mã hàng: AC022)

Còn hàng

850.000 VNĐ

Bộ ấm chén đường tăng

Bộ ấm chén đường tăng

(Mã hàng: AC010)

Còn hàng

1.350.000 VNĐ

Bộ ấm chén tay phật sen

Bộ ấm chén tay phật sen

(Mã hàng: AC011)

Còn hàng

1.250.000 VNĐ

Tinh dầu trầm C120

Tinh dầu trầm C120

(Mã hàng: TD004)

Còn hàng

Liên Hệ

Hộp quà tặng Nhang vòng cao cấp

Hộp quà tặng Nhang vòng cao cấp

(Mã hàng: HQT02)

Còn hàng

1.180.000 VNĐ

Hộp quà tặng Nhang ống cao cấp

Hộp quà tặng Nhang ống cao cấp

(Mã hàng: HQT04)

Còn hàng

2.180.000 VNĐ

Bộ quà tặng nhang trầm đặc biệt

Bộ quà tặng nhang trầm đặc biệt

(Mã hàng: HQT09)

Còn hàng

2.980.000 VNĐ

Sánh vườn K1

Sánh vườn K1

(Mã hàng: SA010)

Còn hàng

22.980.000 VNĐ

Sánh vườn K7

Sánh vườn K7

(Mã hàng: SA011)

Còn hàng

17.280.000 VNĐ

Tinh dầu trầm phổ thông

Tinh dầu trầm phổ thông

(Mã hàng: TD001)

Còn hàng

575.000 VNĐ

Sánh miếng loại A

Sánh miếng loại A

(Mã hàng: SA005)

Còn hàng

32.180.000 VNĐ

Sánh miếng loại B+

Sánh miếng loại B+

(Mã hàng: SA006)

Còn hàng

22.980.000 VNĐ

Sánh miếng loại B

Sánh miếng loại B

(Mã hàng: SA007)

Còn hàng

17.280.000 VNĐ

Sánh miếng loại C

Sánh miếng loại C

(Mã hàng: SA008)

Còn hàng

7.980.000 VNĐ

Sánh miếng loại C-

Sánh miếng loại C-

(Mã hàng: SA009)

Còn hàng

6.325.000 VNĐ

Bột trầm lọ thủy tinh 30g

Bột trầm lọ thủy tinh 30g

(Mã hàng: BT002)

Còn hàng

489.000 VNĐ

Bột trầm đặc biệt

Bột trầm đặc biệt

(Mã hàng: BT004)

Còn hàng

Liên Hệ

Bột trầm lọ gỗ 10g

Bột trầm lọ gỗ 10g

(Mã hàng: BT001)

Còn hàng

239.000 VNĐ