kí tự   NHANG TRẦM HƯƠNGmũi tên Nhang Vòng trầm hươngmũi tên Nhang vòng 24h phổ thông

Nhang vòng 24h phổ thông

Giá tiền: 700.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

- Xuất xứ: Trầm hương Việt Nam

- Số lượng vòng: 05

- Thời gian cháy: 24h

- Đặc tính trầm: Thơm nhẹ