kí tự   NHANG TRẦM HƯƠNGmũi tên Nhang Vòng trầm hươngmũi tên Nhang vòng phổ thông 12h

Nhang vòng phổ thông 12h

Giá tiền: 450.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

- Xuất xứ: Trầm hương Việt Nam

- Số lượng vòng: 05

- Thời gian cháy: 12h

- Đặc tính trầm: Thơm nhẹ