kí tự   TRANG SỨC TRẦM HƯƠNG   kí tự   Trang sức trầm hương bọc vàng
1
Vòng tay tốc banh + trụ vàng 24k C20

Vòng tay tốc banh + trụ vàng 24k C20

(Mã hàng: VTTB06)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay bọc vàng 18k

Vòng tay bọc vàng 18k

(Mã hàng: VTBV10)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng cổ tốc banh bọc vàng 1.3 C30

Vòng cổ tốc banh bọc vàng 1.3 C30

(Mã hàng: VCBV04)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay trầm+ngọc+kỳ lân bằng bạc

Vòng tay trầm+ngọc+kỳ lân bằng bạc

(Mã hàng: VTVN011)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay bọc vàng hạt dài C9

Vòng tay bọc vàng hạt dài C9

(Mã hàng: VTBV01)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng cổ Indo bọc vàng C9

Vòng cổ Indo bọc vàng C9

(Mã hàng: VCBV01)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng cổ bọc vàng mắt tử C9

Vòng cổ bọc vàng mắt tử C9

(Mã hàng: VCBV02)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng cổ Kalimanta Kỳ C180

Vòng cổ Kalimanta Kỳ C180

(Mã hàng: VCKL01)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay bọc vàng trắng C10

Vòng tay bọc vàng trắng C10

(Mã hàng: VTBV08)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay tốc banh bạc

Vòng tay tốc banh bạc

(Mã hàng: VTTB01)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay bọc vàng NIDC7

Vòng tay bọc vàng NIDC7

(Mã hàng: VTBV06)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay gió dây bạc

Vòng tay gió dây bạc

(Mã hàng: VTGD02)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng cổ bọc vàng DQ14

Vòng cổ bọc vàng DQ14

(Mã hàng: VCBV03)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay indo bọc vàng

Vòng tay indo bọc vàng

(Mã hàng: VTBV09)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay Việt Nam bọc vàng( VTVNBVC22)

Vòng tay Việt Nam bọc vàng( VTVNBVC22)

(Mã hàng: VTBV02)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay tốc quầng C18

Vòng tay tốc quầng C18

(Mã hàng: VTTQ03)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay bọc vàng trắng C4

Vòng tay bọc vàng trắng C4

(Mã hàng: VTBV07)

Còn hàng

Liên Hệ

Nhẫn bọc vàng C15

Nhẫn bọc vàng C15

(Mã hàng: BVTS07)

Còn hàng

Liên Hệ

Vòng tay bọc vàng C15

Vòng tay bọc vàng C15

(Mã hàng: VTBV04)

Còn hàng

Liên Hệ